De opkomst van AI op de werkplek: inzichten uit een nieuwe studie van MIT

22 januari 2024

AI banen

Staat AI echt op het punt menselijke banen te vervangen? Zo ja, in welke mate?

Het onderzoek, uitgevoerd door het MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, verkent het potentieel van AI om onze banen over te nemen, waarbij de nadruk ligt op computer vision (CV), een tak van AI die zich bezighoudt met het verwerken en analyseren van visuele gegevens.

Het onderzoek beoordeelde het vermogen van AI om taken uit te voeren en onderzocht de economische haalbaarheid van het vervangen van menselijke arbeid in verschillende sectoren. Het is nog niet onderworpen aan peer review, maar het is hier verkrijgbaar.

Een belangrijke bevinding is dat hoewel AI taken kan automatiseren die 1,6% van de lonen van Amerikaanse werknemers vertegenwoordigen (landbouw niet meegerekend), het economisch slechts haalbaar is om ongeveer 23% van deze lonen te vervangen door AI. Dit is slechts 0,4% van de totale Amerikaanse economie.

Dus hoewel AI banen kan vervangen, is het niet gegarandeerd goedkoper of effectiever.

De auteurs van het onderzoek stellen: "Over het geheel genomen suggereren onze bevindingen dat de AI-baanverplaatsing substantieel zal zijn, maar ook geleidelijk, en dat er daarom ruimte is voor [overheids]beleid en omscholing om de gevolgen van de werkloosheid te verzachten."

De onderzoekers voorspellen verder dat op dit moment slechts 3% aan "vision-assisted" taken kosteneffectief kan worden geautomatiseerd, maar dit zou kunnen stijgen tot 40% in 2030 als de kosten voor gegevens dalen en de nauwkeurigheid verbetert.

Het benadrukt gebieden zoals detailhandel, transport, opslag en gezondheidszorg als sectoren waar computer vision AI economisch het meest levensvatbaar is.

Verschillende onderzoeken naar AI-baanvervangers, meest recent van het IMF, suggereerde dat wereldwijd zo'n 40% aan banen verloren zou kunnen gaan. 

CV AI vergelijken met taalmodellen

Het MIT-onderzoek onderzoekt voornamelijk computer vision AI en geeft geen inzichten in flexibelere AI-systemen zoals OpenAI's GPT-4. 

In de studie wordt het effect van AI op banen conservatiever ingeschat, OpenAI's onderzoek van vorig jaar suggereerde een bredere invloed, waarbij 19% van de werknemers in de VS mogelijk belangrijke veranderingen in hun taken op het werk ziet als gevolg van vooruitgang in AI zoals GPT-4.

De kosten van het aanpassen van AI-systemen voor specifieke taken is een belangrijke belemmering voor het verplaatsen van banen, zoals opgemerkt in het onderzoek. 

Aanpassing is economisch haalbaar voor grote bedrijven, maar vaak niet voor kleinere bedrijven, die het misschien kosteneffectiever vinden om geschoold personeel in dienst te houden.

 Daarentegen zou het verfijnen van taalmodellen zoals GPT-4 voor specifieke taken eenvoudiger en goedkoper kunnen zijn, wat wijst op een potentieel voor bredere toepassing in verschillende economische sectoren.

Neil Thompson, de hoofdauteur van het onderzoek, gaf commentaar aan TIMEHet is zeker aannemelijk dat het aanpassen van grote taalmodellen eenvoudiger kan zijn dan het aanpassen van computervisiesystemen en dat dit kan leiden tot meer toepassing in de economie." 

Er zit nog een andere laag aan dit alles, want AI vergt ook veel middelen. Sam Altman, CEO van OpenAI, zei onlangs dat de technologie niet gemakkelijk vooruit zou komen zonder een 'doorbraak' in energieproductie.

Doe mee met de toekomst


SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN

Duidelijk, beknopt, uitgebreid. Krijg grip op AI-ontwikkelingen met DailyAI

Sam Jeans

Sam is een wetenschap- en technologieschrijver die bij verschillende AI-startups heeft gewerkt. Als hij niet aan het schrijven is, leest hij medische tijdschriften of graaft hij door dozen met vinylplaten.

×

GRATIS PDF EXCLUSIEF
Blijf voorop met DailyAI

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang exclusieve toegang tot DailyAI's nieuwste eBook: 'Mastering AI Tools: Your 2024 Guide to Enhanced Productivity'.

* Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief accepteert u onze Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden