Code of Ethics

Laatst bijgewerkt: 27/05/2024

Bij DailyAI is het onze missie om de wereld van Artificial Intelligence (AI) te vereenvoudigen door heldere en boeiende inzichten te bieden. Als een AI nieuws site, zijn we toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen van integriteit, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid. Deze Code of Ethics beschrijft de principes en richtlijnen die onze content creatie, redactionele processen, en interacties met ons publiek regelen.

Kernprincipes

1. Nauwkeurigheid en waarachtigheid

 • Feiten controleren: We geven prioriteit aan nauwkeurigheid in al onze inhoud. Elk artikel, interview en recensie ondergaat een strenge feitencontrole om er zeker van te zijn dat de informatie betrouwbaar en waarheidsgetrouw is.
 • Correcties: Als er fouten worden vastgesteld, corrigeren we deze onmiddellijk en geven we een transparante uitleg voor de correcties.

2. Onpartijdigheid en eerlijkheid

 • Evenwichtige rapportage: We streven ernaar om een evenwichtig beeld te schetsen van AI-ontwikkelingen, zodat verschillende perspectieven eerlijk worden weergegeven.
 • Vooroordelen vermijden: We werken actief aan het elimineren van vooroordelen in onze berichtgeving en richten ons uitsluitend op feitelijke en onbevooroordeelde informatie.

3. Transparantie

 • Bronnen en referenties: We vermelden duidelijk alle bronnen en referenties die in onze inhoud worden gebruikt, zodat lezers toegang hebben tot originele informatie.
 • Redactionele onafhankelijkheid: We zijn redactioneel onafhankelijk van ons moederbedrijf Intelliquence en invloeden van buitenaf, zodat onze inhoud objectief en onbevooroordeeld blijft.

4. Integriteit en verantwoordelijkheid

 • Belangenverstrengeling: We maken mogelijke belangenconflicten bekend en zorgen ervoor dat onze verslaggeving niet wordt beïnvloed door persoonlijke of financiële overwegingen.
 • Verantwoording: We houden onszelf verantwoordelijk voor onze inhoud en acties en we verwelkomen feedback van onze lezers om onze praktijken te verbeteren.

5. Respect en gevoeligheid

 • Respectvolle dialoog: We moedigen een respectvolle dialoog en verschillende standpunten aan en stimuleren een gemeenschap waarin alle stemmen gehoord kunnen worden.
 • Gevoeligheid voor impact: We zijn ons bewust van de impact die onze inhoud kan hebben op individuen, organisaties en de samenleving en we streven ernaar om schade te voorkomen.

6. Privacy en veiligheid

 • Gegevensbescherming: We respecteren de privacy van onze lezers en bronnen en houden ons aan een strikt gegevensbeschermingsbeleid om persoonlijke informatie te beschermen. Raadpleeg voor meer informatie onze Privacybeleid.

Richtlijnen voor inhoud

1. Nieuws en actualiteiten

 • Tijdig en relevant: Onze nieuwsberichten zijn actueel, relevant en gebaseerd op controleerbare feiten.
 • Uitgebreide dekking: We behandelen een breed scala aan onderwerpen binnen de AI-industrie en bieden uitgebreid inzicht in de huidige trends en ontwikkelingen.

2. Interviews en meningen

 • Diverse perspectieven: We geven interviews met een breed scala aan experts en belanghebbenden, die een breed spectrum aan meningen presenteren.
 • Duidelijk onderscheid: We maken duidelijk onderscheid tussen opiniestukken en feitelijke berichtgeving, zodat lezers gemakkelijk onderscheid kunnen maken tussen de twee.

3. Productbeoordelingen

 • Objectieve beoordelingen: Onze productbeoordelingen zijn gebaseerd op grondige evaluaties en onbevooroordeelde beoordelingen.
 • Openbaarmaking: We maken alle affiliaties of sponsorschappen bekend die verband houden met de producten die we beoordelen.

4. Bibliotheken en educatieve inhoud

 • Educatieve waarde: Onze snelbibliotheken en educatieve inhoud zijn ontworpen om informatief en nuttig te zijn en lezers te helpen AI-tools te begrijpen en effectief te gebruiken.
 • Nauwkeurigheid: We zorgen ervoor dat al het lesmateriaal accuraat en up-to-date is en gebaseerd op geloofwaardige bronnen.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

1. Feedback en interactie

 • Open Kanalen: We onderhouden open kanalen voor feedback en moedigen onze lezers aan om hun gedachten, zorgen en suggesties te delen via verschillende kanalen, zoals e-mail, sociale media en contactformulieren.
 • Responsieve betrokkenheid: We reageren tijdig en respectvol op feedback en vragen en stimuleren een positieve en interactieve gemeenschap op alle platforms.

2. Normen van de gemeenschap

 • Respectvolle interactie: We handhaven gemeenschapsnormen die respectvolle interactie bevorderen en verbieden pesterijen, haatzaaien en ander schadelijk gedrag in alle vormen van communicatie, inclusief sociale media en e-mail.
 • Moderatie: We modereren actief commentaren, discussies en andere interactieve elementen om een veilige en uitnodigende omgeving voor alle lezers te garanderen.

Aanvullende verplichtingen

1. Inclusiviteit en diversiteit

 • Inzet voor diversiteit: We zetten ons in om diversiteit in onze inhoud en op onze werkplek te bevorderen. We streven er actief naar om verschillende stemmen en perspectieven in de AI-gemeenschap te vertegenwoordigen.
 • Gelijke kansen: We garanderen gelijke kansen voor alle medewerkers, ongeacht geslacht, ras, etniciteit, seksuele geaardheid of handicap.

2. Toegankelijkheid

 • Toegankelijke inhoud: We streven ernaar onze website en inhoud toegankelijk te maken voor alle gebruikers, inclusief mensen met een handicap. Dit houdt in dat we ons houden aan de standaarden voor webtoegankelijkheid en waar mogelijk alternatieve formaten bieden.
 • Gebruiksvriendelijk ontwerp: We verbeteren voortdurend het ontwerp van onze website om ervoor te zorgen dat deze gebruiksvriendelijk en navigeerbaar is voor iedereen.

3. Regelmatige evaluatie en updates

 • Voortdurende verbetering: We herzien en updaten onze Ethische Gedragscode regelmatig om de veranderende normen en best practices te weerspiegelen. Feedback van onze lezers en belanghebbenden is een cruciaal onderdeel van dit proces.
 • Transparantie in veranderingen: Alle belangrijke wijzigingen in de Ethische Gedragscode zullen op transparante wijze worden gecommuniceerd met onze lezers en medewerkers.

Conclusie

Bij DailyAI zijn we toegewijd aan het handhaven van deze ethische normen in al onze inspanningen. Door ons te houden aan deze Code of Ethics, streven we ernaar het vertrouwen van onze lezers op te bouwen en te behouden en hen te voorzien van waardevolle en betrouwbare inzichten in de wereld van AI. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het begrijpen van AI een kans wordt voor iedereen.

Voor vragen of opmerkingen over deze Ethische Gedragscode kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

×

GRATIS PDF EXCLUSIEF
Blijf voorop met DailyAI

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang exclusieve toegang tot DailyAI's nieuwste eBook: 'Mastering AI Tools: Your 2024 Guide to Enhanced Productivity'.

* Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief accepteert u onze Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden