FN's generalforsamling udstikker internationale retningslinjer for AI

23. marts 2024

AI FN

FN's generalforsamling vedtog en resolution om "sikre, trygge og pålidelige" AI-systemer, der er i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling. 

Udkastet til adfærdskodeks, som støttes af over 120 medlemsstater, understreger en global forpligtelse til at integrere menneskerettighedsovervejelser i AI's livscyklus, fra design til udrulning.

Generalforsamlingen er et vigtigt forum i FN, som samler alle 193 medlemsstater for at debattere forhold, der påvirker det internationale samfund. Denne ret uformelle resolution kommer ikke med en afstemning, men er "medsponsoreret" af medlemmerne. 

Denne resolution, der er udarbejdet af USA og tilgængelig herDen anerkendte AI's potentiale til at fremskynde fremskridt i retning af de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), en række sociale og økonomiske strategier til at styre det internationale samfund mod en mere velstående og stabil fremtid. 

Resolutionen anerkender også den voksende digitale kløft, hvor AI-kraft siloer i vestlige og udviklede lande - især i USA. 

Den opfordrer til international solidaritet og støtte for at styrke udviklingslandene, sikre inkluderende og retfærdig adgang til teknologi og dermed lukke den digitale kløft og forbedre den globale digitale dannelse.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver beskrev resolutionen som et "historisk skridt fremad" i styringen af AI.

I sine bemærkninger før resolutionen fremhævede Linda Thomas-Greenfield, USA's FN-ambassadør, den kollektive indsats, der førte til denne konsensus, og sagde: "Den inkluderende og konstruktive dialog, der førte til denne resolution, vil tjene som model for fremtidige samtaler om AI-udfordringer." 

Hun forklarede resolutionens rolle i at støtte FN's arbejde, herunder bidrag fra Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), UNESCO og Menneskerettighedsrådet, for at skabe en universel tilgang til AI-styring.

Thomas-Greenfield sagde, at FN skal "styre denne teknologi i stedet for at lade den styre os" og lade sig lede af "menneskelighed og værdighed, sikkerhed og tryghed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder." 

De vigtigste punkter i resolutionen er bl.a:

  1. International lov og menneskerettigheder: Resolutionen bekræfter vigtigheden af FN's charter, Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og andre internationale aftaler og erklæringer.
  2. Støtte til bæredygtig udvikling: Den anerkender potentialet i sikre og pålidelige AI-systemer til at fremskynde fremskridtene mod at nå de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) ved at fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
  3. Opfordring til globalt samarbejde: Resolutionen opfordrer medlemsstaterne og andre interessenter, herunder den private sektor og civilsamfundet, til at samarbejde om at udvikle lovgivnings- og styringsrammer for AI. 
  4. Fokus på udviklingslande: Den fremhæver udviklingslandenes udfordringer med at holde trit med AI. Den opfordrer til øget støtte til disse lande for at sikre inkluderende og retfærdig adgang til AI-teknologier.
  5. Menneskecentreret AI: Resolutionen diskuterer menneskecentrerede AI-systemer og opfordrer til at beskytte menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i alle faser af AI-systemernes livscyklus, fra design til afvikling.
  6. Inkluderende og retfærdig AI-udvikling: Dokumentet fremmer udviklingen og udbredelsen af AI-systemer på en måde, der er inkluderende, retfærdig og gavnlig for alle, især udviklingslande og sårbare befolkningsgrupper.
  7. Datastyring og grænseoverskridende strømme: Den anerkender datas rolle i AI-udvikling og opfordrer til robust datastyring.
  8. Inddragelse af den private sektor: Resolutionen opfordrer den private sektor til at overholde internationale og nationale love, herunder FN's vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder.

Dette slutter sig til et voksende antal internationale rammer og standarder, der opfordrer til AI-styring, især EU's lov om kunstig intelligens.

Deltag i fremtiden


TILMELD DIG I DAG

Klar, kortfattet, omfattende. Få styr på AI-udviklingen med DailyAI

Sam Jeans

Sam er videnskabs- og teknologiforfatter og har arbejdet i forskellige AI-startups. Når han ikke skriver, kan han finde på at læse medicinske tidsskrifter eller grave i kasser med vinylplader.

×

GRATIS PDF EKSKLUSIVT
Vær på forkant med DailyAI

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og få eksklusiv adgang til DailyAI's seneste e-bog: 'Mastering AI Tools: Din 2024-guide til forbedret produktivitet'.

*Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev accepterer du vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger og vores Vilkår og betingelser