AI inzetten voor het goede: kansen en uitdagingen

6 juni 2024

  • De AI For Good Summit besprak voorbeelden van de maatschappelijke voordelen van AI
  • Deze bestaan in een delicaat evenwicht met het potentieel om digitale kloven te verankeren
  • Om de risico's en kansen het hoofd te bieden, is intensieve samenwerking nodig
AI

De AI for Good Global Summit 2024 vond plaats op 30-31 mei in Genève en bracht een groep van meer dan 2.500 deelnemers samen die zo'n 145 landen vertegenwoordigden. 

In haar openingswoorden, Secretaris-generaal Doreen Bogdan-Martin van de International Telecommunication Union (ITU), die het evenement organiseerde, zette de toon door de noodzaak van inclusiviteit in AI-ontwikkeling uit te leggen. 

Ze zei: "In 2024 is een derde van de mensheid nog steeds offline, uitgesloten van de AI-revolutie en zonder stem. Deze digitale en technologische kloof is niet langer acceptabel." 

De top liet voorbeelden zien van nuttige AI-toepassingen die de voordelen van de technologie naar de periferie kunnen brengen, zoals Bioniks, een Pakistaans initiatief dat betaalbare kunstledematen ontwerpt, en Echografie AI, een door vrouwen geleid initiatief in de VS om de prenatale zorg te verbeteren.

AI For Good onderzocht ook hoe AI kan helpen bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, die brede en verreikende plannen bevatten om minder ontwikkelde landen te laten groeien en moderniseren en tegelijkertijd armoede, klimaatverandering en andere existentiële problemen en problemen op macroniveau te verlichten. 

Een van de vele voorbeelden is Melike Yetken Krilla, hoofd internationale organisaties bij Google, verschillende projecten besproken waar Google-gegevens en AI worden gebruikt om de voortgang op het gebied van de SDG's te volgen, deze wereldwijd in kaart te brengen en samen te werken met de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) om een overstromingshub te creëren voor vroegtijdige waarschuwingssystemen.

Deze dragen bij aan een groot aantal projecten die echt laten zien hoe AI kan de diagnose van ziekten versnellenhelpen nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen, mobiliteit bieden aan degenen die het verloren door letselziekte, en nog veel meer. 

AI helpt ook natuurbeschermers om het milieu te beschermen, van de Amazon regenwoud naar Papegaaiduikers voor Britse kusten en zalm in Noordse waterwegen

Volgens het sentiment van de top is het goede potentieel van AI inderdaad substantieel.

Maar zoals altijd is er nog een andere helft van het verhaal. 

AI's duwen en trekken

In plaats van eenrichtingsverkeer is AI geneigd om digitale kloven te verbrijzelen en te versnellen, wat betekent dat de patronen van voordelen en wie ze ontvangt ongelijk zijn.

Er zijn sterke aanwijzingen dat AI de bestaande scheidslijnen tussen meer en minder technologisch geavanceerde landen versterkt. Studies van het MIT en het Data Provenance Initiative ontdekte dat de meeste datasets die worden gebruikt om AI-modellen te trainen sterk westers georiënteerd zijn.

Talen en culturen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in AI-technologie, waardoor modellen deze regio's niet accuraat weerspiegelen of bedienen.

Bovendien is AI-technologie duur en moeilijk te ontwikkelen, en een select aantal bedrijven en instellingen heeft ongetwijfeld het grootste deel van de controle in handen. 

Open-source AI-projecten bieden bedrijven wereldwijd een reddingslijn om goedkopere, soevereine AI te ontwikkelen, maar vereisen nog steeds rekenkracht en technisch talent waar wereldwijd veel vraag naar blijft. 

AI-model vertekening

Een ander spanningsveld in de strijd tussen voor- en nadelen van AI is vooringenomenheid. Als AI-modellen worden getraind op bevooroordeelde gegevens, nemen ze inherent die vooroordelen over en versterken ze die. 

Dit kan leiden tot ernstige gevolgen, vooral in de gezondheidszorg, het onderwijs en de rechtshandhaving. 

AI-systemen in de gezondheidszorg die voornamelijk zijn getraind op westerse gegevens kunnen bijvoorbeeld symptomen of gedrag bij niet-westerse bevolkingsgroepen verkeerd interpreteren, wat leidt tot verkeerde diagnoses en ineffectieve behandelingen.

Onderzoekers van toonaangevende technologiebedrijven zoals Anthropic, Google en DeepMind hebben deze beperkingen erkend en zijn actief op zoek naar oplossingen, zoals Anthropic"Constitutionele AI". 

Zoals Jack Clark, de beleidschef van Anthropic, uitlegde: "We proberen een manier te vinden om een grondwet te ontwikkelen die ontwikkeld is door een heleboel derde partijen, in plaats van door mensen die toevallig in een lab in San Francisco werken." 

Een nobele en geldige oplossing, maar hoe creëer je een effectieve wereldwijde democratie om meningen van die derden te crowdsourcen?

Uitbuiting van arbeid

Een ander risico bij het ten goede aanwenden van AI zijn gevallen van arbeidsuitbuiting voor gegevenslabelaars en annotators, die de taak hebben om duizenden stukjes data te doorzoeken en verschillende kenmerken te labelen voor AI-modellen om van te leren.

De psychologische tol voor deze werknemers is enorm, vooral wanneer ze belast zijn met het labelen van verontrustende of expliciete inhoud. Dit "spookwerk" is cruciaal voor het functioneren van AI-systemen, maar wordt vaak over het hoofd gezien in discussies over AI-ethiek en duurzaamheid.

Bijvoorbeeld voormalige inhoudsmoderatoren in Nairobi, Kenia, verzoekschriften ingediend tegen Sama, een Amerikaans bedrijf voor data annotatiediensten dat door OpenAI is ingehuurd, beschuldigd van "uitbuiting" en ernstige psychische problemen als gevolg van hun werk.

Er zijn antwoorden op deze uitdagingen, die laten zien hoe de bedreiging van AI voor kwetsbare bevolkingsgroepen met collectieve actie kan worden uitgeroeid. 

Projecten zoals Nanjala Nyabola's Kiswahili digitale rechtenproject Het doel is om de digitale hegemonie tegen te gaan door belangrijke termen over digitale rechten in het Kiswahili te vertalen en zo het begrip onder niet-Engelssprekende gemeenschappen in Oost-Afrika te vergroten. 

Evenzo, Te Hiku Media, een Māori non-profit organisatiewerkte samen met onderzoekers om een spraakherkenningsmodel te trainen dat is toegesneden op de Māori-taal, wat het potentieel aantoont van inspanningen aan de basis om ervoor te zorgen dat AI iedereen ten goede komt.

Dergelijke grassroots projecten zouden effectief kunnen zijn in het democratiseren van AI, maar het is een complexe onderneming die tijd en investeringen zal kosten om ze effectief op wereldwijde schaal uit te rollen.

Een evenwichtsoefening

Het zal de komende jaren moeilijk worden om de voor- en nadelen van AI met elkaar in evenwicht te brengen. 

In plaats van een nieuw paradigma voor internationale ontwikkeling te creëren, kunnen discussies over inclusiviteit van AI misschien het beste worden gezien als een voortzetting van decennia van onderzoek naar de invloed van technologie op mondiale samenlevingen.

De unieke impact van AI is echter zowel zeer universeel als zeer lokaal.

Grootschalige AI-tools zoals ChatGPT kunnen een 'deken' van encyclopedische kennis en vaardigheden vormen waar miljarden mensen wereldwijd toegang toe hebben.

Ondertussen laten kleinschaligere projecten zoals hierboven beschreven zien dat we, in combinatie met menselijk vernuft, AI-technologie kunnen bouwen die ten dienste staat van lokale gemeenschappen. 

De belangrijkste hoop is dat AI na verloop van tijd goedkoper en toegankelijker wordt, zodat gemeenschappen het kunnen gebruiken zoals zij dat willen, op hun voorwaarden en met hun rechten. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat we AI helemaal afwijzen. 

AI - zowel de generatieve modellen gecreëerd door techgiganten als de meer traditionele modellen gecreëerd door universiteiten en onderzoekers - kan zeker maatschappelijke voordelen bieden als het goed gekanaliseerd wordt.

De AI For Good top belichaamde die hoop en scepsis. Belanghebbenden zijn niet blind voor de uitdagingen, maar dat betekent nog niet dat ze de antwoorden al hebben. 

Doe mee met de toekomst


SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN

Duidelijk, beknopt, uitgebreid. Krijg grip op AI-ontwikkelingen met DailyAI

Sam Jeans

Sam is een wetenschap- en technologieschrijver die bij verschillende AI-startups heeft gewerkt. Als hij niet aan het schrijven is, leest hij medische tijdschriften of graaft hij door dozen met vinylplaten.

×

GRATIS PDF EXCLUSIEF
Blijf voorop met DailyAI

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang exclusieve toegang tot DailyAI's nieuwste eBook: 'Mastering AI Tools: Your 2024 Guide to Enhanced Productivity'.

* Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief accepteert u onze Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden