Code of Ethics

Sist oppdatert: 27/05/2024

DailyAI har som mål å forenkle verdenen av kunstig intelligens (AI) ved å gi klar og engasjerende innsikt. Som AI-nyhetsnettsted er vi forpliktet til å opprettholde de høyeste standarder for integritet, nøyaktighet og ansvar. Disse etiske retningslinjene beskriver prinsippene og retningslinjene som styrer innholdsproduksjonen, de redaksjonelle prosessene og samhandlingen med publikum.

Kjerneprinsipper

1. Nøyaktighet og sannferdighet

 • Faktasjekk: Vi prioriterer nøyaktighet i alt innholdet vårt. Alle artikler, intervjuer og anmeldelser gjennomgår en grundig faktasjekk for å sikre at informasjonen er pålitelig og sannferdig.
 • Rettelser: Hvis vi oppdager feil, retter vi dem umiddelbart og gir transparente forklaringer på rettelsene.

2. Upartiskhet og rettferdighet

 • Balansert rapportering: Vi bestreber oss på å presentere et balansert bilde av AI-utviklingen, slik at ulike perspektiver blir representert på en rettferdig måte.
 • Unngå forutinntatthet: Vi arbeider aktivt for å eliminere eventuelle skjevheter i vår rapportering, og fokuserer utelukkende på saklig og objektiv informasjon.

3. Åpenhet

 • Kilder og referanser: Vi oppgir tydelig alle kilder og referanser som brukes i innholdet vårt, slik at leserne får tilgang til original informasjon.
 • Redaksjonell uavhengighet: Vi opprettholder redaksjonell uavhengighet fra morselskapet vårt, Intelliquence, og all ekstern påvirkning, noe som sikrer at innholdet vårt forblir objektivt og upartisk.

4. Integritet og ansvarlighet

 • Interessekonflikt: Vi opplyser om eventuelle interessekonflikter og sørger for at rapporteringen vår ikke påvirkes av personlige eller økonomiske hensyn.
 • Ansvarlighet: Vi holder oss selv ansvarlige for innholdet og handlingene våre, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra leserne våre slik at vi kan forbedre vår praksis.

5. Respekt og sensitivitet

 • Respektfull dialog: Vi oppmuntrer til respektfull dialog og ulike synspunkter, og vi fremmer et fellesskap der alle stemmer kan bli hørt.
 • Følsomhet for påvirkning: Vi er oppmerksomme på hvilken innvirkning innholdet vårt kan ha på enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet, og vi bestreber oss på å unngå skade.

6. Personvern og sikkerhet

 • Beskyttelse av personopplysninger: Vi respekterer personvernet til våre lesere og kilder, og vi følger strenge retningslinjer for personvern for å beskytte personopplysninger. For mer informasjon, vennligst se vår Retningslinjer for personvern.

Retningslinjer for innhold

1. Nyheter og aktuelle saker

 • Tidsriktig og relevant: Vår nyhetsdekning er aktuell, relevant og basert på verifiserbare fakta.
 • Omfattende dekning: Vi dekker et bredt spekter av temaer innen AI-bransjen og gir omfattende innsikt i aktuelle trender og utviklingstrekk.

2. Intervjuer og meninger

 • Ulike perspektiver: Vi har intervjuer med en rekke eksperter og interessenter som presenterer et bredt spekter av meninger.
 • Klar distinksjon: Vi skiller tydelig mellom meningsytringer og faktarapportering, slik at leserne enkelt kan skille mellom de to.

3. Produktanmeldelser

 • Objektive vurderinger: Våre produktanmeldelser er basert på grundige evalueringer og objektive vurderinger.
 • Avsløring: Vi opplyser om eventuelle tilknytninger eller sponsoravtaler knyttet til produktene vi anmelder.

4. Spør biblioteker og pedagogisk innhold

 • Pedagogisk verdi: Våre prompt-biblioteker og vårt pedagogiske innhold er utformet for å være informativt og nyttig, og hjelper leserne med å forstå og bruke AI-verktøy effektivt.
 • Nøyaktighet: Vi sørger for at alt undervisningsmateriell er nøyaktig, oppdatert og basert på troverdige kilder.

Samfunnsengasjement

1. Tilbakemeldinger og interaksjon

 • Åpne kanaler: Vi har åpne kanaler for tilbakemeldinger og oppfordrer leserne våre til å dele sine tanker, bekymringer og forslag på ulike måter, for eksempel via e-post, sosiale medier og kontaktskjemaer.
 • Responsivt engasjement: Vi svarer på tilbakemeldinger og henvendelser i tide og på en respektfull måte, og vi fremmer et positivt og interaktivt fellesskap på alle plattformer.

2. Fellesskapets standarder

 • Respektfullt samspill: Vi håndhever fellesskapsstandarder som fremmer respektfull samhandling og forbyr trakassering, hatefulle ytringer og annen skadelig atferd i alle former for kommunikasjon, inkludert sosiale medier og e-post.
 • Moderasjon: Vi modererer aktivt kommentarer, diskusjoner og andre interaktive elementer for å sikre et trygt og innbydende miljø for alle lesere.

Ytterligere forpliktelser

1. Inkludering og mangfold

 • Engasjement for mangfold: Vi er opptatt av å fremme mangfold i innholdet og på arbeidsplassen vår. Vi jobber aktivt for å representere en rekke ulike stemmer og perspektiver i AI-fellesskapet.
 • Like muligheter: Vi sikrer like muligheter for alle bidragsytere og ansatte, uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, seksuell legning eller funksjonshemming.

2. Tilgjengelighet

 • Tilgjengelig innhold: Vi bestreber oss på å gjøre nettstedet og innholdet vårt tilgjengelig for alle brukere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet at vi følger standarder for webtilgjengelighet og tilbyr alternative formater der det er mulig.
 • Brukervennlig design: Vi forbedrer kontinuerlig utformingen av nettstedet vårt for å sikre at det er brukervennlig og lett å navigere for alle.

3. Regelmessig gjennomgang og oppdateringer

 • Kontinuerlig forbedring: Vi gjennomgår og oppdaterer de etiske retningslinjene våre jevnlig for å gjenspeile nye standarder og beste praksis. Tilbakemeldinger fra våre lesere og interessenter er en viktig del av denne prosessen.
 • Åpenhet i endringer: Eventuelle vesentlige endringer i de etiske retningslinjene vil bli kommunisert på en åpen måte til våre lesere og bidragsytere.

Konklusjon

På DailyAI er vi opptatt av å opprettholde disse etiske standardene i alt vi gjør. Ved å følge disse etiske retningslinjene ønsker vi å bygge opp og opprettholde tilliten til leserne våre, og gi dem verdifull og pålitelig innsikt i AI-verdenen. Sammen kan vi gjøre forståelsen av kunstig intelligens til en mulighet for alle.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse etiske retningslinjene, kan du kontakte oss på [email protected].

×

GRATIS PDF EKSKLUSIV
Hold deg i forkant med DailyAI

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev og få eksklusiv tilgang til DailyAIs nyeste e-bok: "Mastering AI Tools: Din 2024-guide til økt produktivitet".

*Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev aksepterer du vår Retningslinjer for personvern og vår Vilkår og betingelser